Прокурор от Районна прокуратура – Бяла Слатина внесе в съда протест срещу постановената оправдателна присъда срещу кмета на с. Галиче Ценко Цоков по водено срещу него дело за документно престъпление в качеството му длъжностно лице, съобщиха от държавното обвинение. Прокуратурата счита, че присъдата на Районния съд в Бяла Слатина е неправилна, необоснована и постановена в противоречие на закона.

От обвинението напомнят, че Районна прокуратура – Бяла Слатина повдигна обвинение срещу Ценко Чоков за документно престъпление и на 01.03.2016 г. внесе в съда обвинителен акт срещу него.

В условията на продължавано престъпление на 09.09.2014 г. в с. Галиче в качеството си на длъжностно лице – кмет на кметство с. Галиче, в кръга на службата си той съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства. В пълномощно и Декларация по чл. 264, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс и Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност Чоков удостоверил, че подписите за „упълномощител” и „декларатор” и трите имена под тях положени и изписани лично пред него от лицето В. К. В хода на досъдебното производство, изготвената съдебно-почеркова и техническа експертиза доказа, че те са положени от друго лице.

Впоследствие заверените от подсъдимия Чоков неистински документи били използвани пред нотариус, който действащ като пълномощник на продавача, прехвърлил собствеността върху земите на човек, близък на кмета на с. Галиче.
Предстои съдебен процес да продължи пред Окръжен съд – Враца.