Напредва строежа на Музей на открито Малтепе

Строежът на информационния център, който се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, тече с пълна сила и вече са на лице първите резултати. Сградата по проект „МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „МАЛТЕПЕ” с бенефициент Община Марица, който се изпълнява в партньорство с Регионален археологически музей гр. Пловдив и Областна администрация с административен център град Пловдив се строи с всички най-модерни материали с високо качество и в срок. Проектът е на стойност 805 961,61 евро и е със срок на изпълнение 18 месеца - от 28.08.2016г. до 28.02.2017г.
Безвъзмездното финансиране е осигурено чрез Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014.
Припомняме, че в инвестиционния проект е заложено оформление на пространството около могилата. Обособена е зона за учебна археология, реставрация и музейни практики. В североизточна посока е определена площ за депониране на пръстта, извадена от могилата. Предвиден е паркинг за пристигащите посетители, който да обслужва до 15 леки коли и 2 автобуса.
Относно целите, свързани с образование и обучение в областта на историята, археологията и изкуствата, са предвидени зала за учебни практики (помещения с инсталирани технически и учебен реквизит, мултимедийни и компютърни устройства), както и складова площ.
Общата застроена площ на сградата е 790 кв.м. В проекта е включена и семинарна зала за около 30 човека.