Избраха Правда Димова за шеф на икономическата дирекция на община Добрич

Тя бе началник на кабинета на кмета Лъчезар Росенов

  1. Правда Димова е новият директор на  общинската дирекция "Икономическо развитие и европейски фондове". През месец ноември след пенсиониране на титуляра Даниела Милкова общината обяви конкурс за овакантеното място. Трима  бяха допуснати до конкурса:
    Димитър Атанасов Котоманов, Диана Димитрова Чернева и Правда Колева Димова. Председател на комисията за конкурса беше 
    Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ при Община град Добрич и членове: Николета Коларова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;. Христина Николова – Главен експерт “Човешки ресурси” в дирекция БФ,  Те проведеоха интервю за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие и европейски фондове“ .Първа  за проявени:Лидерска и управленска компетентност; ориентация към резултати. и с най-много точки е класирана Правда Димова. Димова беше началник на кабинета на кмета Лъчезар Росенов.От началото на новата година  Правда Димова е на работното си място.
  2. Източник: ИА Добруджа


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен