СУ променя коренно кандидатстудентския изпит

Тази година ще има две кандидатстудентски сесии като подаването на документите и за двете започва на 20-ти февруари

Софийският университет променя коренно формата на изпитите си по български език и литература и по история на България. Тези изпити вече ще протичат под формата на тест и писане на есе по български език и на тема по история. Подобен е и изпитът на матурите за 12-ти клас. Досега кандидат-студентите в Софийския университет пишеха само тема върху изтеглен от конспекта автор или исторически период. Тази година ще има две кандидатстудентски сесии като подаването на документите и за двете започва на 20-ти февруари.

Кандидатстудентският изпит по български език и литература вече ще бъде от две задължителни части.

Първата част ще е тест от 50 въпроса, а втората - създаване на аргументативен текст, есе. Изпитът ще проверява наученото в средното училище по този предмет. Максималният брой точки, които ще се получават е 100. От тях 70 ще са за теста и 30 - за есето. От въпросите в теста една трета ще са по литература. Темата за есето ще бъде върху твърдение или сентенция от литературен или нелитературен източник.

Кандидатстудентският изпит по история на България също ще има два задължителни компонента - тест и тема. И двете части щe са върху досегашната програма от учебното съдържание по История на България за 11 клас. Оценката ще се съставя от резултатите от теста и темата по шестобалната система със стъпка 0,25 стотни.

Тази година общо 6 от всички 108 специалности няма да използват оценките от матурите като вход. Това са регулираните специалности - право, медицина, фармация, журналистика, връзки с обществеността, книгоиздаване. И една новост - в специалността "Българска филология" вече ще се влиза по избор или с оценката по български език, или с оценката по чужд език, получени или на изпита, или на матурата след 12-ти клас. И още - за да кандидатства в специалностите "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" кандидат-студентът трябва да има сертификат за владеене на английски, френски и немски език. Със сертификат за владеене на английски ще се влиза и в специалността "Хебраистика".

Приемането на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентски сесии започва на 20 февруари. За първата сесия крайният срок е 10 март, а за втората - 19 май. Първата сесия ще се проведе в неделните дни от 19 март до 23 април, а втората - в съботните и неделните дни от 28 май до 25 юни. Кандидат- студентите отново ще могат да подават документи онлайн, на място в университета или в бюрата на фирмите в страната.

На 11 юли ще бъде обявено първото класиране, на 18 юли - второто, а третото - окончателното - ще бъде на 25 юли.

От университета обещаха идната седмица по-подробна информация за промените в кандидатстването тази година. С въвеждането на тестовия изпит от Алма матер се опитват както да осъвременят, така и да облекчат начина, по който се кандидатства в най-старото ни висше училище. Миналата година в университета останаха много свободни места, в това число и за специалността "Право".