Ученици решаваха правни казуси в Окръжен съд – Добрич

С младши съдия Марина Георгиева

Ученици от ПМГ “Иван Вазов“ посетиха Окръжен съд - Добрич и изслушаха лекция на тема“Трафик на хора“, представена от младши съдия Марина Георгиева. Гимназистите научиха в какво се изразява това престъпление, какви видове трафик съществуват, кои са най-честите жертви, какъв е профилът на трафиканта и как протичат делата срещу обвинените в това престъпно деяние.

След като изслушаха лекцията, учениците имаха възможност да поставят въпроси към младши съдия Марина Георгиева и да се включат в състезание за решаване на действителни казуси, свързани с престъплението „трафик на хора“. Сформирани бяха два отбора от по четирима доброволци, които имаха за задача да отговорят на правни въпроси по конкретните случаи на осъществен трафик. Излъчен беше отбор-победител, който ще представи Математическа гимназия в междуучилищен дебат на правна тематика, насрочен за 21 април в Окръжен съд - Добрич.

Гостуващите в съда ученици попълниха и анкета, резултатите от която показват, че темата „Трафик на хора“ представлява интерес за тях и че младежите отново биха се включили в образователни инициативи на правна тематика.

 Посещението на гимназистите в Окръжен съд- Добрич беше организирано в  рамките на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в  която тази година участват 4 добрички училища - ПМГ "Иван Вазов", ЕГ "Гео Милев",  СУ "Климент Охридски" и ФСГ "Васил Левски". Окръжен съд - Добрич се включва в програмата за трета поредна година.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен