Започна събирането на местните данъци и такси за 2017 г.

Предстои изпращане на съобщения за дължимите налози

Община град Добрич уведомява гражданите и юридическите лица, че започна кампанията по събирането на местните данъци и такси за 2017 г. и предстои изпращане на съобщения за дължимите налози до адресите за кореспонденция.

Данъкоплатците, които не желаят да получат писмени съобщения за дължимите от тях местни данъци и такси за 2017 г.,  имат възможност в срок до 08.02.2017 г., да го заявят писмено в Деловодството на общината.