Община Тервел ще осигури над 1 417 000 лева от общински имоти

Предвижда се да бъдат предложени за продан и 90 дворни места, лозя, терени, сгради

Община Тервел очаква да акумулира над 1 417 000 лева приходи от общински имоти. Общинският съвет ще обсъди на заседанието си на 31 януари годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.
Според прогнозата общината ще осигури най-много средства - 1 084 000 лева, от отдаването под наем на земеделска земя. Предвижда се да бъдат предложени за продан и близо 90 дворни места, лозя, терени за жилищно строителство, сгради. Ще се търсят купувачи за двуетажната сграда на необитаемото общежитие за учители в село Орляк, на детските градини в Главанци и Поп Груево и други.