Обновяват читалището в Тервел

Ще бъдат обновени репетиционни зали, библиотеката, гримьорни

В читалище "Димитър Дончев - Доктора - 1893 г." в Тервел ще бъдат обновени танцова зала, библиотеката, репетиционни зали, гримьорни, административни помещения и други, съобщи заместник-кметът на общината Диана Илиева. В седемте функционални зони ще бъдат подменени настилки, облицовки, мазилки и други. Общинският съвет вече даде съгласие общината да кандидатства за инвестиция по проект "Красива България".
Читалището в Тервел е сред сградите с висока обществена значимост, свързани с развитието на културата. С подкрепата на Програмата за развитие на селските райони в предходния програмен период в сградата бе реновирана залата за зрители, където бе подменена подовата настилка, дограмата, електрическата инсталация, припомнят от общината. Изградени бяха нови санитарни възли, направен бе ремонт и на канализацията. Читалищната сграда бе и енергийно реновирана със средства от фонд "Козлодуй" като покривът и стените са хидро- и топлоизолирани.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"