Осъдиха кооперация Наркооп „Възход“

Трябва да заплати на община град Добрич 26 784 лева

Добричкият окръжен съд осъди Потребителна кооперация  Наркооп „Възход“ да заплати на община Добрич 26 784 лева обезщетение за ползване  без правно основание на общински терен с площ от 1116 кв.м. в централна градска част. Върху терена е изградена едноетажна сграда от сглобяема метална конструкция /коопчетата/, която кооперацията е ползвала без да плаща наем на общината. Определеният от съда размер на обезщетението е равен  на  сумата, която кооперацията  дължи за 1 година - от месец май 2013 г. до април 2014 година, съобщават от пресцентъра на ДОС.

Делото е образувано по искова молба на община Добрич, в която се посочва, че от началото на 2013 година досега кооперацията ползва постройката, изградена върху общинския терен, отдава я под наем и събира приходи в своя полза, без да има сключен договор с Общината и да й заплаща съответната наемна цена. Сочи се, че община Добрич е предприела стъпки за събиране на задълженията по съдебен ред, тъй като е лишена от възможността да ползва собствения си имот и да реализира приходи от него.

Решението на Добричкия окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна  в двуседмичен срок.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен