54 новопостроени жилища са въведени в експлоатация в края на 2016

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 21, а новопостроените жилища в тях са 54. Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. сградите са с 3 повече, а жилищата в тях се увеличават с 25, или с 86.2%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2016 г. със стоманобетонна конструкция са 85.7% и с тухлена - 14.3%.
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 99 сгради със 786 жилища в тях, Бургас - 79 сгради с 399 жилища, и Пловдив - 78 сгради с 239 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (55.5%), следван от този на жилищата с три стаи (27.7%). Останалите жилища - едностайни, четиристайни и петстайни заемат еднакъв дял - по 5.6% .

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 7 889 кв. м, което е 3 пъти повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., а жилищната площ се увеличава с 89.2% и достига 3 932 кв. м.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 88.9 кв. м през четвъртото тримесечие на 2015 г. на 146.1 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Добрич - 168.5 кв. м, и Стара Загора - 146.1 кв. м, а най-малка - в областите Варна - 65.0 кв. м, и Перник - 70.0 кв. метра.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"