Зам.-министър Катинов и посланикът на Великобритания откриха обучителен курс за полицейски служители

Участват 35 представители на 22 държави-членки на ЕС

Заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов и посланикът на Кралство Великобритания Н.Пр. Ема Хопкинс откриха обучителен курс за полицейски служители.

Обучението на тема „International Policing Missions: Security & Justice Course” се провежда за втора поредна година и е резултат от близкото партньорство между дирекция "Международно оперативно сътрудничество" и Stabilisation Unit на Великобритания. То се провежда в рамките на проект Европейско обучение на полицейски служители 2015 – 2018 (EUPST II - www.eupst.eu), в който България си партнира с 12 други държави-членки на ЕС и Европейския полицейски колеж (CEPOL).

В шестдневния курс (12 - 17 март 2017 г.) участват 35 представители на 22 държави-членки на ЕС и трети страни с обучители от Stabilisation Unit на Великобритания, от DCAF ISSAT, от US Institute for Peace и от МВР. Идеята е по време на обучението да се придобие разбирането за работата като съветник в международните мироопазващи мисии. Участниците ще научат повече за различните подходи при дейностите по наблюдение, за основните предизвикателства и дилеми при миротворческата дейност. Обучението е изцяло интерактивно и фокусирано включително и върху споделянето на личен опит от притежаващи специфичен международен опит. Проектът EUPST II, в рамките на който се организира обучението, е финансиран от Европейската комисия и е на обща стойност 6,25 милиона евро.

Основната цел е да се подобри капацитетът на полицейските служители за успешно участие, координиране и съвместна работа в международни мироопазващи и стабилизиращи мисии както на тактическо, така и на стратегическо ниво. Желаното въздействие на дейностите по проекта е постигане на целите на международните мисии и проекти по линия на мироопазването чрез по-високо квалифициран и подготвен състав, способен ефективно да взаимодейства в многокултурна и многоезична среда.



Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"