Окръжен съд - Добрич отчита дейността си на годишно общо събрание

Гост ще бъде председателят на Апелативен съд - Варна Ванухи Аракелян

Магистратите от Добрички съдебен район ще проведат годишно общо събрание на 30 март 2017г. от 11.00 часа в сградата на Съдебната палата в Добрич. Събранието ще протече под ръководството на председателя на Окръжен съд - Добрич Галатея Ханджиева. По време на форума тя ще представи отчетен доклад за дейността на Окръжния съд и  Районните съдилища в Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел за изминалата 2016 година.  Ще бъдат изнесени данни за постъпилите дела, сроковете за разглеждането им, средномесечната натовареност на магистратите и качеството на  постановените съдебните актове, като се посочат тенденциите в дейността на правораздавателните институции.

Гост на събранието ще бъде председателят на Апелативен съд - Варна  Ванухи Аракелян. Покани за участие във форума са изпратени и до ръководителите на Административен съд, Окръжна прокуратура, ОД на  МВР и Адвокатска колегия - Добрич.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен