13 години България в НАТО

На 29 март се навършват 14 години пълноправно членство на България на НАТО - най-големият и мощен военнополитически съюз. Присъединяването ни идва след други 14 години на активна дипломация. Самият съюз е основан на 4 април 1949 г.

Членството на България в НАТО се поставя за първи път като политически въпрос на 23 юни 1990 г., когато Соломон Паси внася в парламента предложение за присъединяване към Северноатлантическия договор.
На 29 януари 1997 г. посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел прави новоизбрания президент на Република България Петър Стоянов, който изразява пред Северноатлантическия съвет категоричната позиция за пълноправно членство на страната в Северноатлантическия съюз, получила широка обществена подкрепа на президентските избори.
На 17 март 1997 г. Правителството приема Национална програма за подготовка и присъединяване на България към Северноатлантическия съюз. На 8 май 1997 г. Народното събрание приема Декларация за национално съгласие, която определя присъединяването на България към НАТО като основен национален приоритет.
На 18 март 2004 г. Народното събрание на Република България ратифицира Северноатлантическия договор, подписан за първи път от страните-основатели на пакта на 4 април 1949 г. във Вашингтон, а на 29 март 2004 г. документите по присъединяването към Северноатлантическия договор на седемте нови страни (България, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Румъния) са депозирани във Вашингтон. Последната дата се счита за дата на приемане на България в НАТО.
Официалната церемония по приемането ни е на 2 април, когато знамената на седемте държави са официално издигнати пред централата на НАТО в Брюскел.
Общо над 13 000 български военнослужещи са участвали в мисии и операции на Северноатлантическия съюз досега.
Традиционно, годишнината се отбелязва с редица събития, както и с церемония по издигането на флага на НАТО пред президенството.