Намаляват делата за несъстоятелност в Добричкия окръжен съд

Мисия Добрич

30-03-2017, 15:47

Снимка:

dobrichutre.bg

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

99.3% от актовете на Окръжен съд - Добрич са постановени в едномесечен срок

Заличени са пет сдружения и една фондация

През 2016 г. в съда са образувани 681 граждански дела. Най-голямо е постъплението на производства, свързани със спорове по Семейния кодекс - искове за произход и молби за осиновяване или прекратяване на осиновяването. На второ място са постъпилите дела по облигационни искове за изплащане на договорни задължения или установяване на  несъществуващи такива, това съобщи на пресконференция днес председателят на Търговско отделение към ДОС съдия Адрияна Панайотова.

Забелязва се леко увеличение на гражданските дела по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. През 2016г. те са били 9, при 3 и 8 за двете предходни години. Прави впечатление, че през отчетната година не са постъпвали дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, докато през 2015 г. и 2014 г. е имало съответно 3 и 9 производства.

Отчита се слабо увеличение на делата по предявени вещни искове. Те са били 5, при 3 и 2 за предходните години. Обикновено това са искове, свързани с голям имуществен интерес, за изясняването на които се извършват множество първоначални, повторни и допълнителни експертизи.

Образуваните по жалби против действия на съдебен изпълнител дела през отчетната година са 92. Този брой е по-висок, сравнен с данните за 2015 г. -  81 бр. и почти идентичен на данните за 2014 г. – 97 бр. 

Делата по искове за поставяне или отмяна на запрещение са били 9, при 10 за 2015г. и 28 за 2014година. Гражданските съдии са свършили през отчетната година общо 670 дела.