Два пъти по-малко са подслушванията със СРС в Добрич

През миналата година са образувани само 24 дела от този вид

Намаляват делата по Закона за специалните разузнавателни средства, съобщи зам.-председателят на Окръжния съд в Добрич Петър Монев. 
През миналата година са образувани само 24 дела от този вид, докато през 2015 г. те са били 48. Издадени са 16 разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства и са постановени два пълни и три частични отказа. Всички искания за продължаване срока на използване на СРС са удовлетворени. Отказите са поради това, че искането е от некомпетентен орган или липса на предвидените в закона предпоставки за това, става ясно от годишния отчет на магистратите, пише БТА.
Според съдия Петър Монев, делата с използване на СРС-та намаляват, тъй като този способ е извънреден - прилага се само и единствено тогава, когато не може да се събере доказателствен материал по друг начин. В резултат на използването на специални разузнавателни средства в съда са внесени само 4 веществени доказателства.
Статистическите данни за издадените разрешения за използване на СРС показват, че при издадени 72 разрешения през 2014 г. и 43 за 2015 г. През всяка следваща година броят на разрешенията намалява приблизително наполовина. На фона на по-малкия брой издадени разрешения за използване на СРС, броят на внесените веществени доказателствени средства е идентичен с този от предходните две години, което показва, че резултатността от използването им се увеличава, посочват от съда.