М. Габриел: ЕС трябва да е прагматичен за присъединяването си към Конвенцията от Истанбул

"В някои държави-членки съществуват опасения, които все още затрудняват ратификацията“

В съвместно заседание на две парламентарни комисии в Европейския парламент – по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и по правата на жените и равенството между половете, се проведе дебат по въпроса за присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие, съобщават от пресцентъра на ГЕРБ.

В рамките на разискването позиция заяви и евродепутатът Мария Габриел, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европарламента и зам.-председател на ЕНП Жени, чиято национална кампания срещу насилието над жените в партньорство с редица НПО-та и институции послужи като катализатор България да подпише Истанбулската конвенция. В момента Мария Габриел е патрон и на кампания, свързана с Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие, организирана от Фондация „Асоциация Анимус“.

Мария Габриел подчерта, че прагматизмът трябва да бъде водещият принцип при изготвянето на доклада на Европейския парламент по темата, който трябва да доведе до ратификацията на Конвенцията и разработването и прилагането на политиките, необходими за неговото функциониране, включително осигуряване на адекватно финансиране. „Много е важно да разсеем съмненията на държавите-членки и да предвидим действия, които да им дадат увереност. Нужно е да се обърне внимание на механизмите за координация, необходими за прилагането на Истанбулската конвенция. В някои държави-членки съществуват опасения, които все още затрудняват ратификацията“, наблегна българският евродепутат.

В тази връзка тя отбеляза необходимостта от обмен на добри практики между държавите-членки и да се помисли за публикуване на насоки на европейско равнище по отношение на законодателните мерки, като например превенция на насилието, подкрепа и защита на жертвите, подобряване на ефективността на полицията, прокурори и съдии в работата им с тези случаи. „Това са много конкретни мерки, които ще вдъхнат увереност на държавите-членки и ще ограничат опасенията, които спират ратификацията и прилагането на Истанбулската конвенция“, заяви Мария Габриел.