Намалява броят на безработните в областта

През март в бюрата по труда от областта са заявени 1167 работни места

Равнището на безработица в Добричка област през март е 9.0% и намалява с 0,8 пункта спрямо предходния месец. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 7157 при 7798 за февруари, с 641 лица по-малко. В сравнение с месец март 2016 г. безработните лица в Добричка област бележат значителен спад - с 1963 лица по-малко, съобщи на  пресконференция директорът на Бюрото по труда в Добрич Васил Сивков.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 2624, с 265 по-малко спрямо февруари 2017. Равнището на безработица в града е 5,9% при 6,4% предходния месец.
На работа през март в област Добрич са постъпили 854 безработни лица. На първичния пазар на труда реализация са намерили 835 безработни лица. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 782 лица са постъпили на работа на първичния трудов пазар. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 19 безработни лица.
През март в бюрата по труда от областта са заявени 1167 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 1036 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (469). Следват селско, горско и рибно стопанство (115), търговия (103), преработваща промишленост (79), държавно управление (68), транспорт (65), строителство (61). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 131 работни места.
Към 26.04.2017г. в ДБТ Добрич са актуални работни 1038 места, както следва:
За град Добрич са обявени 1020 места за следните  позиции:
За лица с висше образование - 16 работни места - 5 лекари, 1 рехабилитатор, 2 кинезитерапевти, 2 технически сътрудници с владеене на английски език, 1 учител общообразователни предмети, 1 учител – логопедия, 1 началник отдел, 1 началник цех, 1 помощник-нотариус и 1 агроном.
За лица със средно образование са обявени 491 работни места- търсят се 5 шивачи на облекла, 1 шивач на обувки, 15 продавач-консултанти, , 56 камериерки, 31 пиколо, 113 сервитьори, 6 рецепционисти, 41 готвачи, 44 бармани, 10 отговорник търговска зала, 2 салонни управители, 5 водопроводчици, 25 администратор на хотел, 7 спасители, 1 заварчик, 2 медицински сестри, 2 автомеханик, 2 крояч текстил, 7 общи работници, 3 огняри  и др.
За лицата с основно образование са актуални 431 позиции – 94 камериерки, 9 мияч съдове-ръчно,шивачи, 94 готвачи и помощник готвачи, 12 общи работници, 7 работници и шивачи в обувното производство, 20 чистачи, 8 сервитьори, 2 стругари, 8 шлосери и др. 
За лица с начално образование има 65 свободни работни места – 37 перач ръчно, 7 мияч съдове-ръчно, 2 производител обувки – ръчно, 7 общи работници, 2 гладачи и други.
За лица без образование – 17 работни места – 10 общи работници оранжерия, 2 животновъди, 4 работници обслужващи промишлено производство и 1 помощник животновъдно стопанство.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"