СГП проверява частна фирма, получила достъп до системата на "Летище София"

Крими

02-05-2017, 13:41

Снимка:

wikimedia commons

Автор:

Мила Иванова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Прекратява се концесията на летище София

По данни в сигнала, предходен собственик на търговското дружество, получило този достъп в „Летище София“ ЕАД, е настоящ началник на кабинет на министър

До главния прокурор е постъпил сигнал за това, че през м. февруари 2017г., по силата на заповед на изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД, на частно търговско дружество са били предоставени пълни администраторски права по отношение на цялата информационна система на летището /неограничен достъп/. По същото време се е провеждала процедура по предоставяне на Летище София на концесия. По данни в сигнала, предходен собственик на търговското дружество, получило този достъп в „Летище София“ ЕАД, е настоящ началник на кабинет на министър.

Проверката до този момент е установила, че такава заповед действително е била издадена и е действала, но същата не е  била подписана лично от изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД, а от друго длъжностно лице. Липсва договор между „Летище София“ ЕАД и частното търговско дружество и така предмет на проверката са причините, поради които това търговско дружество  е получило пълни администраторски права до информационните масиви на летището, както и какви са ползваните данни.  

Прокурори от СЗА извършват лична проверка по сигнала, а по част от поставените въпроси е възложено извършване на проверка и на ДАНС.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен