МОН обсъжда критериите за получаване на научна степен

Ако проектът бъде приет, министърът на образованието ще има контрол над минималните изисквания

От Министерството на образованието и науката поканиха представители на училищата и научните институции да предложат минимални изисквания за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност в отделните професионални направления. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Поканата е част от общественото обсъждане на изготвения от МОН проект за промени на Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС). В него е заложено създаването на критерии за кариерно израстване в науката.

Според проектозакона за ЗРАС учен, който не покрива минималните изисквания, няма да бъде допускан до оценяване. Всеки университет може да определи и допълнителни критерии за своите кандидати. На показателите трябва да отговарят и членовете на научните журита.

В министерството са получили предложения за конкретни изисквания от 37 висши училища, БАН, Съюза на учените в България и други. Те бяха обобщени поотделно за всяко професионално направление и публикувани на сайта на министерството като допълнителна информация към оповестения преди месец проект за ЗРАС.

В предложенията не са включени изисквания за професионално направление "Право", както и за някои специалности, свързани с националната култура и идентичност. Причината е, че те са по-специфични и затова се нуждаят от по-задълбочено обсъждане и различен подход. В някои направления е възможно да се поставят диференцирани изисквания за различни специалности, които отразяват най-добре тяхната специфика.

Предварителният вариант на минималните изисквания за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност иска да предизвика обсъждане сред професионалните среди за различните направления и научни области.

Това не са крайни решения. Конкретните параметри ще се обсъждат едва след приемане на предлаганите промени в Закона за развитие на академичния състав.

Ако проектът за промени на научното развитие бъде приет, министърът на образованието и науката ще има административен контрол върху прилагането на минималните национални изисквания. Това не противоречи на автономията на висшите училища, тъй като окончателните решения ще се вземат от факултетните съвети, както и досега.

Ако обаче се окаже, че някоя научна организация системно нарушава процедурите и не прилага тези критерии, министърът може да поиска отнемането на институционалната акредитация на университета или на акредитацията на докторските програми на съответния институт.