Училища представят свои проекти в Добрич

От 9:00 часа в залата на ОМЦ

На 5 май (петък)2017 г. от 9:00 часа в залата на Младежки център – Добрич, екипът на  Областен информационен център - Добрич ще проведе Ден на отворени врати „Европа в моя регион“. Събитието е част от Национална кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, която мрежата от 27 Областни информационни центъра в Република България изпълнява в периода от 10 март 2017 г. – 20 май 2017 г.

По време на събитието представители на училищаот областта ще представят своите успешни проекти, финансирани със средства по Оперативните програми и Еразъм+ и ще разкажат за постиганите резултати. Ще се проведат дискусии, на които ще споделят своя опит, предизвикателствата пред които са били изправени и възможностите за осигуряване на устойчивост на резултатите по проектите. Екипът на ОИЦ - Добрич ще представи актуалните възможности за кандидатстване по ЕСИФ пред аудиторията. Акцент ще бъде поставен върху предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз. Мероприятието ще завърши с посещение на обекти в град Добрич, финансирани с Европейски средства.

За участие са поканенипредставители на училища, детски градини,  НПО, други институции, работещи в сфератана образованието, медии и др.