Мащабен национален бизнес форум ще се проведе в Добрич

На 18 май

Списание „Бизнес Клуб“ и Община Добрич организират Национален бизнес форум „Силни региони за силна икономика”. Той ще се проведе в Добрич на 18 май.  Партньори на форума са водещи бизнес организации: БТПП, АИКБ, БСК, ИПИ, ОБК, НСМСБ, ИАНМСП  и др.

Целта на провеждането на най-мащабния национален бизнес форум за 2017 г. е да засили взаимодействието между държавните и общинските служители от една страна и представителите на бизнеса от друга, както и да засегне основни тези за развитието на местния бизнес.

Форумът ще се състои от 2 модула. Първият е среща с местния бизнес в Голяма заседателна зала в Общината от 13 часа. На нея авторите и експертите на списание „Бизнес Клуб“ и представители на бизнес и държавни организации ще представят информация, свързана  с форми за евро и други финансирания, както и експертни решения в областта на маркетинга, рекламата, продажбите, човешки ресурси, мотивация, мениджмънт, иновации, внедряване на ERP системи, международни пазари, франчайз модела и др.

Вторият модул е концерт – спектакъл „Свята замя българска“ с участието на Поли Паскова и Ансамбъл „Чинари“ и водещ Шкумбата. Той ще се състои на пл. „ПЛ. "ДЕМОКРАЦИЯ" от 18 часа.

Списание „Бизнес Клуб“ и Община Добрич канят представителите на бизнеса, жителите и гостите на област Добрич с пожеланието да направим 18-ти май един хубав празник за всички, които уважават работата и се стремят към по-добро бъдеще на регионите и страната ни!

Добрич е осмият град в програмата на форума, който се провежда в периода от 20 април до 30 юни 2017 г. последователно в 20 големи общини в цялата страна и се радва на силен медиен интерес. Подобно събитие с такива мащаби в България не е провеждано.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен