Преизбраха Илия Михайлов за председател на УС на "ЛРД - Добрич"

Мисия Добрич

13-05-2017, 16:30

Снимка:

dobrichutre.bg

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Бракониерството се увеличава

Риболовците в България излязоха на национален протест

Сдружението стопанисва 36 ловно-стопански района с обща площ 119 249 ха

Илия Михайлов е избран за 4-ти мандат за председател на УС на сдружение "ЛРД - Добрич" - гр. Добрич. Това стана по време на общо събрание, което се проведе в четвъртък. На него Михайлов представи  доклад за изпълнението на основните дейности в сдружението. Общо 966 ловци и риболовци са обединени в 33 ловно-рибарски дружини. Много и разнообразни са задачите, по които те работят: проблемът с хищниците; бракониерството и закононарушенията при лова и проявата на криворазбран либерализъм към нарушителите в отделни дружини. Бе изразена тревогата на ловците от увеличаващото се безконтролно използване на растително-защитни препарати, както и от разораването на пътищата покрай полезащитните пояси.
През октомври 2016 год. сдружението стана домакин на първия регионален ловен събор "Добруджа '2016", в който участваха и ловци от сдруженията в Силистра,Тервел, Добрич, Вълчи дол, Генерал Тошево, Шабла, Каварна и Балчик. Съборът беше предшестван от редица мероприятия с домакин съответните ловни сдружения от Добруджанския регион.
Рекорден брой участници събра проведената през 2017 г. традиционна ловна вечеринка, където са наградени най-добрите ловци и дружини, а притежател на утвърдения  приз „Ловец на годината” стана членът на  ловната дружина в Бранище – Петър Малев Петров.
Продължава  инициативата по възстановяването и изграждането на нови ловни домове и заслони с доброволен труд, със средства на ловците и на Сдружението. Ремонтирани, възстановени и изградени наново са те в ЛРД в Дончево, ЛРД в Хитово, в  ловните дружини във Владимирово и Божурово.              
Сдружението стопанисва 36 ловно-стопански района с обща площ 119 249 ха. През отчетния период се наблюдава стабилизиране на запасите от дивеч: сърни, диви свине, фазани и яребици. Не е променена и бройката на лисиците и чакалите.
Няколко поредни години се наблюдава постоянно намаляване на запасите от зайци  в площите, стопанисвани от сдружението, чийто брой е далеч под  допустимия запас от 8230 бр. Причините за намаляване на числеността им са комплексни като най-важни от сред тях са: хищниците, бракониерството,  промяната и загубата на типичните местообитания, поради неправилна селскостопанска политика. 

Източник: МГ ДобруджаСнимка на Деня

Щрихи от Плевен