БПЦ избира нови епархийски избиратели

Съгласно Устава на БПЦ - Българска патриаршия всяка епархия има свои избиратели

Пo peшeние на Св. Синод от 15 февруари 2017 г. на 14 май, тази неделя, след св. Литургия, във всички 13 епархии на БПЦ на територията на България ще се проведат избори за нови епархийски избиратели.

Съгласно Устава на БПЦ-Българска патриаршия всяка епархия има свои избиратели в чиито правомощия е да избират: представители на епархията при избор на нов Български патриарх, членовете на Църковния събор, нов митрополит на епархията и членовете на Епархийския съвет. Те са по 6 от всяка от духовните околии на епархията - трима от тях са клирици и трима – миряни. Избират се за срок от четири години.

След като на 11 декември 2008 г., бе приет от VI Църковно-народен събор провел се в Рилската света обител, новият Устав на Българската православна църква – Българска патриаршия, избори за епархийски избиратели се провеждат през 2009 г. Следващите такива са през 2013 г., а през настоящата 2017 се провеждат за трети път от утвърждаването на сега действащия Устав.