Над 70 магистрати участваха в регионално обучение в Албена

Проявата беше организирана от Окръжен съд - Добрич

Регионален семинар на тема „Актуални въпроси и проблеми в гражданското правораздаване“ се проведе в курорт „Албена“  в края на миналата седмица. Във форума се включиха над 70 магистрати от съдебния район на Окръжен съд - Добрич, съдии от Апелативен съд - Варна и от Окръжните съдилища във Варна, Търговище, Силистра, Разград и Шумен. Лектор на обучението беше съдия Красимир Влахов  -  заместник -председател на ВКС и ръководител на  Гражданската колегия.

Проявата беше организирана от Окръжен съд - Добрич  в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Проектът се изпълнява от Националния институт на правосъдието в партньорство с 55 съдилища в страната. Основните дейности са насочени към повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители чрез провеждането на присъствени, регионални и дистанционни обучения, предлагани в съответствие с най-добрите европейски практики.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен