Броят на чужденци посетили България през април е нараснал

41% от чужденците идват на почивка или екскурзия

Отчетен е ръст в броя на българските граждани, които са пътували в чужбина през месец април, по данни на НСИ. Според данните в сравнение със същия месец на предходната година броят на сънародниците ни, които са излизали в чужбина през април се е увеличил с 17,7%. Интерес се отчита основно към страните – Италия, Гърция, Австрия, Испания. Други предпочитани дестинации са също – Великобритания, Румъния, Германия, Франция и съседните Турция, Сърбия и Македония.

Според НСИ спад в пътуванията на български граждани в чужбина се забелязва относно държавите – Португалия, Украйна, Русия, Чехия. Отчита се, че пътуванията са най-вече с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия. След тях се нареждат пътуванията със служебна цел и почивка или екскурзия.

Броят на чужденците посетили България през този период също е нараснал. Увеличението е близо с 15,8% в сравнение със същия месец на миналата година. Като посещенията на чужденци у нас са най-вече с цел почивка и екскурзия – близо 41%.

Увеличава се броя на посетителите у нас най-вече от страни членки на Европейския съюз. Нарастват и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 9.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция – с 12.6%.