Община Тервел ще предостави седем язовира под наем

Площта на язовирите е от 1.8 до над 91 декара

Община Тервел възнамерява да предостави седем язовира под наем за срок от десет години. Общинският съвет ще реши на предстоящото си заседание на 31 май дали да отдаде водоемите на публичен търг с явно наддаване, съобщава БТА. 
Язовирите са в землищата на Тервел и селата Безмер, Честименско, Сърнец, Оногур, Балик, Божан, Жегларци. Площта на язовирите е от 1.8 до над 91 декара. От най-големия язовир - "Оногур", общината очаква 3000 лева годишен приход. На избраните оператори на язовирните стени общината ще възложи стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водоемите. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен