Оптимизира се мрежата от детски градини в община Тервел

Храненето на децата ще става от кухня-майка

Оптимизиране на мрежата от детски градини в община Тервел е гласувано на заседание на общинския съвет, съобщи заместник-кметът Дияна Илиева, цитирана от БТА.
Предложението на администрацията е детската градина в село Жегларци да стане филиал на детската градина в Тервел. По този начин двете детски заведения ще имат един директор, а храненето на децата ще става от кухня-майка. Ще се спестят управленски разходи и средства за заплати на помощен персонал, както и режийни разходи.
Друга част от предложението за оптимизиране касае обединените детски градини с административен център с. Божан. Предложено е да се промени административният център на обединението и такъв да стане детската градина в с. Коларци, в която към момента има най-голям брой деца, както и материална база, позволяваща да има две, вместо една детска група, обясни Илиева.