Продължава делото срещу бивш областен управител на Добрич

И още двама подсъдими

В Окръжен съд - Добрич продължава наказателното дело за престъпление по служба срещу бившия областен управител на Добрич Динчер Хаджиев, заемал поста от 2005 до 2008 година. Според прокуратурата Хаджиев е извършил нарушения при продажбата на имоти  в Добрич, Шабла и местността „Тузлата“ в Балчик. Обвинението твърди, че сделките са довели до неправомерно придобиване на имущество от държавата и от специализираната болница за рехабилитация "Тузлата" ЕООД, от което са настъпили значителни имуществени вреди за държавата и за дружеството, съобщават от пресцентъра на ДОС.

Подсъдими по делото за са още двама души - бившият директор на дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна управа Пламен Ганев и Костадин Великов - началник отдел „Създаване и поддържане на кадастър” в Службата по кадастър в Добрич.

В днешното съдебно заседание съдът прие предоставените по искане на защитата допълнителни писмени справки от Агенцията по кадастъра, Държавно ловно стопанство - Балчик, Областна управа - Добрич и Районен съд - Балчик. Събирането на доказателства ще продължи и в следващото заседание, насрочено за 13 юли, когато ще бъде разпитан и нов свидетел по делото.

Според обвинителния акт от бившия областен управител се търси наказателна отговорност за 6 сделки със земя, която е  била част от капитала на специализираната болница за рехабилитация "Тузлата" в Балчик. Окръжната прокуратура твърди, че Хаджиев е превишил властта и правата си като е извършил действия от компетентността на СБР „Тузлата”, от което са настъпили значителни вредни последици за лечебното заведение и случаят е особено тежък.

Обвинението посочва, че бившият областен управител е действал в съучастие с Пламен Ганев, който е съгласувал процедурата по изготвяне на договорите.

Твърди се, че двамата, заедно с третия подсъдим по делото, са нарушили служебните си задължения и при продажбата на поземлени имоти в Добрич и Шабла. Тримата са извършили деянията в условията на продължавано престъпление.

От бившия областен управител се търси отговорност за още една сделка, при която е продаден държавен апартамент в Добрич.

Делото срещу тримата подсъдими започна през февруари 2015 година. Досега в хода на съдебното следствие са разпитани над 60 свидетели и са представени няколко експертизи. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен