Бойчев към Каракачанов: Кога ще отвори Военният санаториум в Поморие?

Животът

02-06-2017, 11:56

Снимка:

Wikimapia

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Валя Балканска огласи Поморие

Народният представител от ГЕРБ-Бургас Димитър Бойчев зададе въпрос от парламентарната трибуна до зам.-министър председателя и министър на отбраната

Народният представител от ГЕРБ-Бургас Димитър Бойчев зададе въпрос от парламентарната трибуна до зам.-министър председателя и министър на отбраната Красимир Каракачанов относно политиката на ведомството за възстановяване работата на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в Поморие.

Димитър Бойчев припомни, че съгласно решение на Министерски съвет от 17 ноември 2016 г. правото за управление на Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Поморие (т.нар. Военен санаториум) e отнето от Военномедицинска академия – София поради отпаднала нужда за ведомството и същото е предоставено на Министерството на отбраната. Със същото решение имотът е обявен за частна общинска собственост и правото на собствеността върху него и върху движимите вещи – частна държавна собственост са внесени като непарична вноска в капитала на „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Вита“ ЕООД – Велинград.

От началото на месец февруари 2017 г. до сега санаториумът е затворен, а служителите му (над 70 души) са освободени от работа.

Бойчев обърна внимание, че на 2 февруари в сайта на Министерството на отбраната е публикувано съобщение: „Ръководството на Министерството на отбраната твърдо декларира, че няма да допусне продажбата на имота и ще запази предназначението на лечебното заведение. Нито един от освободените цивилни служители на БДПЛР-Поморие, който желае да работи, няма да остане без работа”. Четири месеца по-късно това все още не се е случило.

„Каква ще бъде политиката на Министерството на отбраната за възстановяване работата на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в Поморие и с какви срокове ще се ангажирате?“, попита Димитър Бойчев министър Каракачанов.

Министърът обърна внимание, че в Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас е внесено искане за издаване на скица, в която да се отрази новия акт за частна държавна собственост.

„След окомплектоване на цялата документация ще бъде бъде издаден протокол от мен, в качеството ми на управляващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Вита“ ЕООД – Велинград за увеличаване на капитала с нестопанска вноска. Управителят на „Вита“ ще внесе изискуемите документи в Търговския регистър при Агенцията по вписване за увеличаване на капитала. Едва след посоченото увеличаване ще бъде възможно болницата в град Поморие да започне организационната си дейност, включително чрез запазване на персонала, който е работил там. По отношение на ангажимента на Министерството на отбраната по отношение за сроковете за възстановяване на работата на болницата следва да имате предвид, че част от процедурите са в пряка завизимост от Министерството на здравеопазването и Националната здравно-осигурителна каса“, каза министър Каракачанов.

По думите му управителят на „Вита“ вече е бил извикан от един от зам.-министрите за разговор по темата. „Истината е, че средствата, с които разполагаме за извършване на ремонтните дейности са недостатъчни и търсим вариант, в който действително болницата работейки да може да покрива и заплатите на хората, които са ангажирани там“, завърши вицепремиерът.

Димитър Бойчев обърна внимание, че със забавянето на отварянето на болницата специалистите започват работа на други места, а при управление на санаториума от „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Вита“ ЕООД – Велинград няма да има възможност за работа с НОИ. Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"