Нанков: Трябва ефективна политика по опазване на сградите паметници на културата

Министър Николай Нанков участва в инициатива за създаване на Асоциация за опазването им

Трябва ефективна политика по опазване на сградите паметници на културата и историческото наследство. Това коментира при участието си в дискусията „Историческите квартали на София“ министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Той посочи, че Законът за устройство на територията и Закона за културното наследство са двата акта, регламентиращи опазването и съхраняването на сградите, които са исторически паметници.

Министърът обърна внимание, че в Закона за устройство на територията са определени специални разпоредби със специфични правила и нормативи за застрояване, касаещи териториите с наличие на недвижими културни ценности, в резултат на което те са със специален режим на устройство и контрол. Той напомни, че с промените в Закона за културното наследство от 2016 година са увеличени правомощията на общините да участват в опазването и развитието на културните ценности. Трябва да се обмисли как да бъдат обвързани с финансов ресурс, защото финансовото обезпечаване е най-важното условие, за да могат те да се прилагат ефективно, подчерта Николай Нанков.

Министърът съобщи, че се планира премахване на облекченията за проектиране и реконструкция на сградите паметници на културата. В момента такива са предвидени по отношение на сеизмичните норми, но те трябва да се прецизират, така че да се опазят сградите и да се осигури безопасността на хората, подчерта той.

Според министъра в законодателството трябва да бъдат предвидени и по-категорични административно-наказателни санкции за безотговорни собственици. Трябва да се създаде адекватен работещ механизъм за налагане на по-строги административно-наказателни мерки, подчерта той.

Един от инструментите, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството управлява, насочен към експонирането, опазването, социализирането и ефективното поддържане на културното наследство, е  Оперативна програма „Региони в растеж“. В предходния програмен период се развиха добри практики и редица проекти, които допринесоха за устойчивото и дългосрочно развитие на културното наследство.  Ще продължим тази практика и през настоящия, както и чрез Фонда на фондовете, информира министър Нанков.

С форума се поставя началото на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България. Целта на  инициатива на Столична община и вестник „24 часа“ е да имаме обновени исторически центрове, възстановено архитектурно и културно-историческо наследство, модерен и европейски вид на градовете и по-високо качество на живот на гражданите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен