Министър Московски: 55% от абонатите на фиксиран интернет в България, ползват бърза връзка

България е на 11-о място в Европейския съюз по разпространение на бърз интернет

България е на 11-о място в Европейския съюз по разпространение на бърз интернет, като повече от половината (55 %) от абонаментите за фиксиран достъп до световната мрежа, са с високоскоростна връзка. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“) в Люксембург. Той подчерта, че има непрекъснат ръст на абонатите на мобилен широколентов достъп до интернет. Според новата правна рамка в областта на електронните съобщения, широколентовият достъп до интернет се включва в обхвата на универсалната услуга, като той няма да се определя на основата на минимална скорост, а на базата на възможността да се използват определени онлайн услуги. Предлага се минимален набор от 11 услуги, като държавите-членки ще имат възможност да допълват този списък, съобразно националните си особености.

Министрите проведоха дебат по напредъка в подготовката на новата Регулаторна рамка в електронните съобщения. Министър Ивайло Московски представи българската позиция, че ефективният координационен механизъм допринася за успешното прилагане на общите правила, но всяка страна има своя пазарна специфика и дори различия в потребностите на потребителите. Българската страна отчита, че изпълнението на цифровия дневен ред на национално ниво, изисква и предсказуема среда за регулаторните органи.

Бъдещите регулации предвиждат Директива на Европейския парламент и на Съвета, за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения. Предложението е част от пакет инициативи, сред които са и План за действие относно 5G свързаност за Европа, както и Регламент за насърчаване на интернет свързаността в местните общности и обществените пространства (WiFi4EU).

Сред основните цели на проекта е по-добра защита на потребителите. Въвежда се изискване операторите да предоставят кратка форма/резюме на договора, която съдържа основните клаузи от документа. Освен това, операторите ще трябва да предоставят възможност за потребителя да контролира разходите си, както и да има достъп до средства за сравняване на цени и качество на услугите. Пакетът документи предвижда още таван на цените на едро, които мобилните оператори определят за използване на техните фиксирани и мобилни мрежи.

Въвеждат се текстове за повишаване на конкуренцията и на предвидимостта във връзка с инвестициите. Предвижда се по-добро използване на  радиочестотния спектър.

Министрите разгледаха „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки“. „Подкрепяме ефективно функциониращ пазар на трансгранични пощенски услуги. За нас като държава-членка, разположена в периферията на Европейския съюз, той е от голямо значение, с оглед на възможността да сме пълноценно част от Цифровия единен пазар“, каза по време на дискусията министър Ивайло Московски. Основни цели на предложението са насърчаване на конкуренцията, повишаване на прозрачността на тарифите и заплащане на по-ниска цена от индивидуалните потребители и малките предприятия, особено в по-отдалечените райони.