Община Каварна набира доброволци

Документи се приемат в общинската администрация

Община Каварна набира доброволци за участие в Доброволно формирование на Община Каварна за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Кандидати могат да бъдат са навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение, да са физически и психически здрави, неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, да са с умения за работа в екип и способни да поемат отговорност.

 Кандидатите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако имат такива.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

От вакантните длъжности в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" се определят длъжности за провеждане на конкурс с доброволци.

Комплектът от документи  за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Каварна на ул. „Добротица” № 26.

Повече информация можете да откриете на интернет страницата на община Каварна.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"