Вълчев: Ще стимулираме приема на студенти в техническите и инженерните направления

Ще се стимулира увеличаване на приема на студенти в техническите и инженерните направления, в аграрните и педагогическите науки

Ще стимулираме увеличаването на приема на студенти в техническите и инженерните професионални направления, сред които са и компютърните специалности, както в аграрните и в педагогическите науки. Това заяви днес пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който участва в националната конференция "Предизвикателства пред държавните висши училища за успешна реформа: Уроци от миналото и с поглед към бъдещето", организирана от КНСБ.
Сега е дискусионен въпросът за хуманитарните науки доколко трябва допълнително да бъдат насърчавани, каза министър Вълчев. Той припомни, че през пролетта беше направена промяна, която е правилна - за увеличаване на приема на студенти в хуманитарните професионални направления. Това са филология, история, религия и философия, а най-голямо е намалението на приема в икономика, администрация и управление.
Модернизацията е един постоянен процес и много ми се иска висшите училища да инвестират в млади преподаватели и да имат политики към тях, коментира министър Вълчев. Според него университетите ще бъдат добри в тези професионални направления и катедри след 20 години, в които днес инвестират в млади преподаватели.
Университетите трябва да се освободят от някои професионални направления, тъй като от няколко години се прави оценка за качеството и за връзката с пазара на труда, каза министър Вълчев. Той добави, че тази оценка показва, че в една част от професионалните направления трябва да се минимизира приемът и финансирането по тях, като това е политика от няколко години. Това са предимно професионалните направления, които са създадени през последните 20-25 години в резултат на екстензивното разрастване на системата на висшето образование и на
универсализирането на профилите, заяви министър Вълчев. Той коментира, че "имаме, наследена от времето на социализма една структура, мрежа от държавни висши училища, предимно специализирани, които впоследствие са разширили профилите си". Според оценката ни приемът на кандидат-студенти се намалява предимно в професионалните направления, където в най-голяма степен той "избуя" през последните две десетилетия, обясни образователният министър. Това са икономика, администрация, управление, туризъм, където анализите показват, че икономиката има нужда от кадри на позиции, предимно със средно образование. Тази политика вече дава успехи и има увеличен брой на студенти по педагогическите професионални направления, каза министър Вълчев.
Според него неизбежно е ректорите да не се освободят от някои от професионалните си направления - първо, заради демографските проблеми - не може "всички да обучават по всичко", но и заради преструктурирането, което се прави. То е свързано с това, че се намалява приемът по тези професионални направления, които са с ниска оценка и с ниска реализация на студентите, обясни Красимир Вълчев.
Министърът отбеляза, че мрежата от висши училища и профилите им са национални, а студентите са пълнолетни и имат възможността да пътуват и живеят в друго населено място, но някои висши училища имат и регионално значение, свързано с регионалната реализация на студентите.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия