Водата в Каварненско вече става за пиене

Резултатите от последните изследвания на РЗИ - Добрич са в рамките на здравните норми

Община Каварна уведомява всички жители на селата Селце, Топола и Челопечене, община  Каварна, че след извършен от РЗИ – Добрич лабораторен контрол – пробонабиране и изследване на проби вода по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) на 15.06.2017г. от пунктовете при крана за консумиране в с.Селце, с.Топола и с.Челопечене, общ. Каварна е установено, че получените резултати отговарят на здравните норми и водата може да се използва за питейно-битови цели.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"