Приключи мащабният ремонт на Детска млечна кухня в Добрич

От 3-ти юли се подновява нейната работа

Приключи мащабният ремонт на Детската млечна кухня в Добрич и от понеделник се подновява нейната работа.

Общият размер на инвестицията е 39 000 лв., от които 27 000 лева се осигуряват от американската компания „Есетере“ ЕООД и 12 000 лв. са собствени средства на Общината. Компанията е партньор на Община Добрич в много начинания. С дарението е извършен цялостен ремонт на помещението „Топла кухня“ и прилежащия коридор. Сменени са ел. и  ВИК инсталациите, извършена е цялостна подмяна на стенната облицовка / фаянс/, поставена е подова настилка- гранитогрес. Монтирана е нова кухненска аспирация, закупено е кухненско оборудване ,  включващо четири мивки , шкаф  за  конвектоматите, 3 работни маси и един сладкарски конвектомат, с който ще  се разнообразят десертите на децата от по – голямата група. Сменени са вратите, които са били напълно амортизирани. Закупен е нов радиатор и са поставени нови тръби на газовата инсталация. С тази инвестиция ще се подобри изцяло работната среда и ще се даде възможност на служителите да работят в комфортни условия. Детската  кухня функционира като специализирано спомагателно звено в системата на детското здравеопазване и се помещава  в жилищна сграда построена през 1972 год. Разположена е на площ 432 кв. м. Сградата не е ремонтирана с такива мащаби от 45 години. През 2003 е газифицирана, а през 2012 г. са правени козметични ремонти. Детската млечна кухня приготвя и предоставя здравословна и разнообразна храна за деца на възраст от 10 месеца до 3 годишна възраст. От услугата се възползват около 400 деца. Храната отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм. Хранителния режим, който, се осигурява  гарантира нормалното развитие на децата.  Цената на купона за обяд  е на  стойност 1,80 лв. От 11 май 2017 година Община Добрич стартира и с услугата „Доставка до адрес“ на цена 2,80 лв., която има положителен отзвук сред родителите. Доставката до желания адрес осигурява спокойствие и удобство  и спестява повече време на родителите,  което те могат да прекарат с децата си.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен