Предвидени електро ремонти в Казанлък

На 11 юли от 09,00 ч. до 17,00 часа

От „Електроразпределение Юг“ ЕАД информират в аванс за предстоящи профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения в град Казанлък.

На 11.07.2017 г., вторник, от 09,00 ч. до 17,00 ч. от компанията планират прекъсване на електрозахранването на следните адреси:

Ул.“Опълченска“№7, касета до ТП УО, Клуб „Хаджи Димитър“, ул.“Войнишка“№59 А и сградата на Община – 2 на същата улица.

От eл. фирмата обясняват, че профилактиката е с цел подобряване на качеството на предлаганите от тях услуги и свеждане до минимум на причините за поява на аварии и напомнят, че посочената продължителност на извършваните профилактични дейности е приблизителна.

Сервизният телефон на „ЕР ЮГ“ ЕАД е 070010007.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен