Близо 350 килограма храни бракуваха инспекторите на БАБХ

Извършени са общо 2209 проверки на територията на цялата страна.

Близо 350 килограма храни бракуваха и насочиха за унищожаване инспекторите на  на Българската агенция по безопасност на храните. Негодната за консумация продукция е установена при проверките по официален контрол в обекти за търговия на дребно и заведения за обществени хранене през първата седмица на този месец. Извършени са общо 2209 проверки на територията на цялата страна.
Най- честите нарушения, които констатираха са некоректно етикетирани храни, пропуски в записите свързани със системите за управление безопасността на храните, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите и други.
В резултат на установените нарушения, проверяващите съставиха 47 Акта и  издадоха 160 Предписания. Два обекта са временно преустановена дейност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен