328 непълнолетни са започнали работа

Работният им ден е до 7 часа

В Добричка област 328 непълнолетни са започнали работа към края на юни, съобщават от Инспекцията по труда обобщените данни за издадените разрешения на работодатели за второто тримесечие на годината. През същия период на 2016-а са наети 252 деца. Повечето от най-младите работници са назначавани в туристически обекти по Черноморското крайбрежие. От инспекцията напомнят, че непълнолетните не могат да полагат нощен и извънреден труд. Работният им ден е намален до 7 часа, като ненавършилите 16 години могат да се трудят най-късно до 20.00 часа.
Масираните проверки във ваканционните селища по Черноморието по спазване на трудовото законодателство ще продължат до 1 септември. Неизплащане с увеличение на положения в празнични дни труд, както и на нощния и извънредния труд са сред най-честите нарушения от години в туристическия бранш. Не се осигуряват задължителни почивки, липсват поименни графици за наетите при разпределение на работното време. 
Според инспекторите честа практика е работниците и служителите в туристическите обекти да подават сигнали за неизплатени възнаграждения едва след прекратяване на трудовите правоотношения. При проверките обаче се установява, че работодателят е изплатил посочената в трудовия договор сума, но не и тази, която е уговорена устно. В такива случаи инспекторите не могат да предприемат принудителни административни мерки. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен