Съдът в Балчик насърчава плащанията с карта чрез ПОС терминални устройства

На гише „Регистратура”

От началото на август  Районен съд - Балчик  предоставя възможност на потребителите на съдебни услуги да извършват допълнителни плащания чрез ПОС терминални устройства. Гражданите вече могат да извършват картови плащания за всички видове държавни такси, глоби и разноски по транзитната сметка на съда, както и да превеждат депозити за съдебно-изпълнителни дела, за гаранции, за вещи лица, за преводачи, за особени представители и за свидетели по набирателната сметка на съда.

 От Районния съд припомнят, че този вид плащане спестява на гражданите време, както и допълнителните такси във вид на комисионни, които банките изискват.

Плащанията стават чрез три ПОС терминални устройства,  разположени в стая 207-а, която се намира на втория етаж в сградата на съда. На гише „Регистратура” с ПОС терминалните устройства могат да се извършват плащания на държавни такси, глоби и разноски по граждански и наказателни дела, както и да се внасят депозити по граждански, наказателни и изпълнителни дела. На гише „Бюро съдимост“ - държавни такси, свързани с  издаване на свидетелства за съдимост.

Устройствата  могат да се ползват с карти: VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro, Борика.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен