В община Добричка се въвежда денонощно дежурство заради опасност от пожари

Земеделските територии в общината достигат 1 008 000 декара

В община Добричка се въвежда денонощно дежурство на телефонните постове в селските кметства заради опасност от пожари, съобщават от общинската администрация. Кметът на общината Тошко Петков е разпоредил да бъде засилен контролът в стърнищата и другите земеделските територии, за да не бъдат допуснати инциденти. Земеделските стопани трябва стриктно да спазват изискванията за пожарна безопасност при изгарянето на растителни остатъци.В случай на пожар трябва да бъде уведомен и дежурният в общината.
Земеделските територии в община Добричка достигат 1 008 000 декара като по площ на земите със селскостопанско предназначение регионът заема първо място в страната. Общината е сред най-големите производители на пшеница, слънчоглед,царевица и други полски култури, припомнят от кметската управа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен