Подготвят Осмият събор на българите-преселници от Северна Добруджа

На 9 септември в село Дъбовик

Осмият събор на българите-преселници от Северна Добруджа се организира от Община Генерал Тошево, Кметство и Народно Читалище „Дора Габе-1940” село Дъбовик, Исторически музей град Генерал Тошево.

Откриването събора  на българите преселници от Северна Добруджа е на 9 септември 2017 от 9.30 часа на откритата сцена в село Дъбовик.

Организаторите искат да съхранят и популяризират  българското фолклорното наследство и в частност  на българите – преселници от Северна Добруджа. Да се съхрани родовата памет,  българското самосъзнание и приемственост между поколенията.

Съборът се финансира от Община Ген. Тошево и Исторически музей град Ген. Тошево и спомоществуватели.

В провеждането на събора могат да вземат участие певци, инструменталисти,танцьори, фолклорни клубове, певчески и танцови състави, групи за народни обичаи, оркестри и ансамбли, които изпълняват автентичен и обработен фолклор.

Съборът има конкурсен характер, като изпълненията ще бъдат оценявани от профисионално жури , включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

Ще бъде връчена специална награда плакет и диплом, а във всеки раздел ще бъдат връчени медал и диплом. Предвидена е награда за най-малък участник.

Заявките за участие  се приемат най-късно до 1 септември 2017 г.по електрона поща и ли адреса на Народно Читалище село Дъбовик. За участие в събора не се заплаща такса, а всички разходи  са за сметка на участниците.

Срок за изпращане на заявката е до 1.09.2017.година на адрес:

   село Дъбовик 9551,

    община Ген. Тошево,

    област  Добрич

    Народно Читалище „Дора Габе-1940”

E –mail :  [email protected][email protected]

Телефони за контакти:

Марина Янкова – читалищен секретар - 0898379691

Стоянка Първева – кмет - 0892201180

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен