Правителството отпусна близо 3,5 млн. лв. за дейности по национални програми в средното образование

За обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади по НП "Ученически олимпиади и състезания" се предоставят 1 311 700 лв.

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 3 482 140 лв. за финансово осигуряване на дейности по две от националните програми за развитие на средното образование за 2017 г.
За обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади по НП "Ученически олимпиади и състезания" се предоставят 1 311 700 лв. За подобряване на условията за експериментална работа по природни науки по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" са осигурени 2 170 440 лв., които ще се използват за закупуване на уреди, прибори, пособия, реактиви и други консумативи за изпълнение на практически дейности.
Отпуснатите средства се осигуряват като трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен