Красимир Вълчев: Очаква се недостиг на учители в средното образование

През тази година най-дефицитни са учителите по математика, природни науки, информатика и английски език

В следващите между пет и петнайсет години се очаква най-голям недостиг на учители в сферата на средното образование, каза пред журналисти в Арбанаси министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Той посочи, че през тази година най-дефицитни са учителите по математика, природни науки, информатика и английски език. Според него този недостиг е различен за отделните региони. Обобщената информация за обявените работни места в бюрата по труда показва търсене на близо 3000 учители, като до началото на новата учебна година обявените места ще бъдат заети, прогнозира той.
Министерството на образованието и науката е подготвило стратегия за справяне с проблема, която ще бъде обсъдена на форум през септември.
Според министър Вълчев единият вариант е да бъдат привлечени повече млади хора да завършват висше педагогическо образование.
Разработва се програма, която ще включва мерки за ангажиране на учителите в ранна пенсионна възраст с позиции към по-ниско натоварване.
Третата алтернатива е хора, с различно образование да придобият педагогическа квалификация и да се включат в учебния процес.
Министърът на образованието участва в национална работна среща преди новата учебна година с директорите на регионалните управления по образованието.
На нея се обсъждат новите моменти през учебната година. Една от темите е работата на екипите, които трябва да връщат учениците в училищата. Министърът посочи, че екипите започват работа от 1 септември, а където е необходимо работата ще продължи и след 15 септември.
Предвижда се да бъде увеличен броят на помощите за деца, които да бъдат обвързани с посещението в училище.
С промени в правилника за прилагането на семейните помощи за деца учителят ще може да предлага помощите да се изплащат в натура, в зависимост от конкретните нужди на всяко дете.