Мая Манолова внесе в парламента промени срещу измами със земеделски земи

Повод за новите текстове са десетките жалби на земеделски производители и собственици на земя от цялата страна

Омбудсманът Мая Манолова представи днес промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието, които по-късно внесе в Народното събрание.
Повод за новите текстове са десетките жалби на земеделски производители и собственици на земя от цялата страна, в които сезират Манолова за опити за злоупотреби и порочни схеми на отдаване под наем на плодородни имоти, без тяхното знание и съгласие.
Проблемът възниква след направена промяна в Закона за арендата в земеделието, буквално в последния ден от работата на 43-ото Народно събрание. С нея отпада изискването за представяне на скица за имотите при регистрирането на договор за аренда в Агенцията по вписванията.
В дискусията, озаглавена „Белите петна“ и „черните дупки“ в законите за земеделските земи“, по време на която бяха обсъдени промените, участваха експерти от министерството на земеделието, храните и горите, зам.-председателят на Комисията по земеделието и храните в НС Йордан Апостолов и колегата му Румен Георгиев, представители на Нотариалната камара, на Агенцията по вписванията, зам.-областната управителка на Монтана Нина Петкова, кметът на Община Вълчедръм Иван Барзин, браншови земеделски организации, земеделски производители и собственици на земи.
Манолова благодари на хората, че са я сигнализирали за порочните практики и  пробойните, които дават възможност за кражба на хиляди декара земеделска земя в цялата страна.
„Само в един измамен договор са засегнати над 600 имоти. Схемата позволява несобственици да сключват договори за наем на чужд имот за срок от 3 години, без знанието на стопаните. Освен това нотариусите сега заверяват договорите без проверка на собствеността. Договорите се регистрират в службата по вписванията отново без проверка. Създава се ситуация, „измаменият ще сее, а измамникът ще жъне", обясни порочната практика омбудсманът.
По тази причина общественият защитник предлага да се въведе изрично изискване договорите за наем и аренда на земеделска земя да се сключват само от собствениците на имоти. При съсобственост вариантите за сключване са два, според предложението на Манолова – без праг на идеални части и от 25% идеални части. Общественият защитник настоява и нотариусът да проверява собствеността при сключването на договорите за наем и за аренда. Тя предлага още да се представят скици при вписване на договорите за наем и аренда.
Омбудсманът предлага общинската служба по земеделие да не регистрира договори, сключени от несобственици. Вече сключени договори от несобственици да могат да се потвърдят в едномесечен срок само от собствениците с нотариално заверена декларация. Манолова иска таксата за нотариалната заверка на декларацията да е 5 лева.
Тя изрично предупреди народните представители да не превръщат предлаганите изменения в партийно-политическа дъвка, а да приемат така належащите промени до 1 октомври, когато започва стопанската година.  Решението е в ръцете на законодателите, защото ако минат през земеделското министерство, ще отнеме повече време заради съгласувателните процедури иСнимка на Деня

Щрихи от Плевен