Депутатите избраха новите членове на ВСС

За съдийска колегия бяха избрани 6-ма членове, а за прокурорска колегия - 5-ма

Народното събрание избра общо 11 членове на ВСС от квотата на парламента от съдийската и прокурорска колегия. За съдийската колегия бяха избрани 6-ма членове, а за прокурорска колегия - 5-ма.

В съдийската колегия влязоха шестима, които при гласуването получиха минимум 160 гласа "за" - Драгомир Кояджиков, Вероника Имова, Даниела Маринова-Марчева, Боян Магдалинчев, Боян Новански и Стефан Гроздев.

В прокурорската колегия бяха избрани петима членове - Светлана Бошнакова, Гергана Мутафова, Калина Чапкънова-Кючукова, Пламена Апостолова и Йордан Стоев.

Кандидатите за ВСС от квотата на парламента бяха общо 18. Съгласно Конституцията, 11 от членовете на ВСС се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети от народните представители. Номинираните трябва да са юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15 години юридически стаж.

Необходимостта от провеждането на публичната процедура е заради изтичането на мандата на членовете на ВСС от квотата на парламента.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"