"Златна книга за Златна Добруджа" достъпна във виртуалното пространство от всяка точка на света

По повод 77-годишнината от Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България

Като регионален културен институт за област Добрич, Регионална библиотека „Дора Габе” изпълнява функция на краеведски център на края като осъществява дейности по опазване на книжовното културно наследство на Добрич и Добруджа. През 2017 година библиотеката организира и проведе редица регионални дейности, съгласно Договор №РД11-00-219/02.12-2016 г. с Министерство на културата за изпълнение на дейности и  отговорности при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване.
По повод 77-годишнината от Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България, по инициатива на Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич и дългогодишната родолюбива идея на добруджанската общественост, в лицето на изтъкнатите историографи, краеведи и родоведи Любен Бешков и Веселин Бончев, излезе от печат факсимилно издание на "Златна книга за Златна Добруджа" под редакцията на Хр. Цанков-Дерижан, София, 1940 г. Ценното издание дава възможност за съхраняването на оригинала в сектор Краезнание, както и за по-доброто популяризиране на местната история. Освен на място в сектор Краезнание, на сайта на библиотеката в рубриката Дигитална библиотека http://www.libdobrich.bg/info.php?id=245 , в навечерието на 25 септември - Освобождението на град Добрич, библиотеката публикува пълнотекстово съдържание на книгата - възможност за посетителите от всяка точка на света, да се запознаят със съдържанието ѝ и да усетят възторга на именити българи от така жадуваната свобода на Добруджа.  
През 1993 г. на страниците на вестник „Добруджанска трибуна” (№ 226, 29 септември) бележитият добруджански историограф Любен Бешков публикува статия с апел към добричката общественост за издаването на фототипно издание на Златна книга за Златна Добруджа, който е включен в предговора на новото издание.
Като част от регионалните дейности, с подкрепата на Министерството на културата, през 2017 г. в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” бе извършена реставрация на 30 броя вестници - „Зора”,  „Днес”, „Вечер”  и „Час”, както и брой на в. „Златна Добруджа”, извънредно изд. на Зем. задруга, 7 септ. 1940 г., излизали през месеците август - септември 1940 година, отразяващи знаменателните за Добруджа събития от 1940 година. Старите периодични издания се съхраняват в Регионална библиотека „Дора Габе” и могат да се ползват в сектор Краезнание, от всички, които проявяват интерес към българската история.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен