ММС представи приоритетите в сектор „Младеж“ в рамките на европредседателството

Приоритетите, по които ММС ще работи са младежкото развитие и младите хора, мир и сигурност

Министерство на младежта и спорта представи приоритетите в сектор „Младеж“ в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието бе открито от зам.-министър Габриела Козарева, в присъствието на представителите на различни младежки организации, студенти, както и на експерти от ММС, предаде пресслужбата на ведомството.

Приоритетите, по които ММС ще работи в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „Младеж“ са младежкото развитие и младите хора, мир и сигурност. Законодателно досие с изключителна важност, което ще се гледа по време на Българското председателство е предложението за регламента  за Европейския корпус за солидарност. Последното беше споменато и в речта на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер на 13.09.2017 г. пред Европейския парламент.

След проведено проучване и събиране на данни,  с прякото участие на млади хора, за основни теми в сектор „Младеж“ са избрани -  ролята на младите хора в изграждането на сигурно, единно и мирно общество, чрез засилване на европейските ценности; ролята на младите хора като движеща сила за осигуряване на устойчивото развитие и равенство в Европа (Дебат на Съвета на министрите); ролята на младежта в изграждането на гъвкава и благоприятна среда за засилване на демографския подем, чрез създаване на стабилна среда в обединена Европа.

Темите са обсъдени и съгласувани с представители на Генералния секретариат на Съвета на ЕС, председателското трио, държавите-членки и с Европейската комисия. По време на срещата присъстващите бяха запознати и със структурата на Съвета на ЕС, характеристиките на Председателството, целите и ефектите от неговото провеждане. Осигурен беше жестомимичен превод.

Председателската тройка за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2018 г. е в състав Естония, България и Австрия, като нашата страна поема ротацията на 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

През това време в София  ще се проведат Европейска младежка конференция (16-20 април) и Среща на генералните директори за младежта (20-21 април). На 23 май в Брюксел ще се проведе Съвет на министрите, отговорни за младежта на държавите членки на ЕС.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен