Обновяват поликлиниката в Шабла

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 219 738 лева

Започнаха строително-монтажните работи във връзка с проект „Повишаване на енергийната ефективност в Поликлиника гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/. Проектът предвижда извършване на следните мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на външните стени; топлоизолация на покрива; подмяна на дограма и подмяна на осветление.
Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 219 738,84 лв. с ДДС, като финансирането от НДЕФ е 85 % от общата стойност на договора, а съфинансирането от страна на община Шабла е 15 %.
След проведена процедура за избор на изпълнител на дейностите по СМР, бе избран „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД гр. София. Строителен надзор върху обекта извършва „ЖИЛФОНД ИНВЕСТ“ ЕООД – гр. Добрич, а авторски надзор – „ПРОЕКТАНТСКО БЮРО А4“ ООД гр. София.
Срокът за извършване на строително-монтажните работи по проекта е 70 календарни дни.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"