ОИЦ – Добрич представя актуални възможности за финансиране до края на 2017 г.в Община Шабла

Днес от 13.00 часа, пред сградата на община Шабла

На 11 октомври (сряда) 2017 г., от 13:00 часа, пред сградата на община Шабла, екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе изнесена приемна и ще представи информация за актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Поканени са широк кръг потенциални бенефициенти доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии. На посетителите ще бъдат раздадени рекламно-информационни материали на ОИЦ – Добрич, както и на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен