Отнеха разрешителните на две фирми за култивиране на миди

Не е извършван собствен мониторинг за качеството на водите

Басейнова дирекция „Черноморски район” отне две разрешителни за ползване на повърхностен воден обект в Черно море, южно от село Кранево, с площ от по 250 декара, в района на нос Екрене, съобщава радио Варна.
Две варненски фирми са имали намерения да градят ферми за култивирана черна мида, но не са го сторили в срок. И двете дружества са се сдобили с разрешителния документ през 2009 година, със срок на действие 10 години. Крайният срок за изграждане на съоръжението е 2 години от влизането в сила, подчертават от дирекцията.
Проверка е извършена на място това лято. Съвместно с патрулен катер на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е установено, че мидена ферма не е изградена в разрешената територия и миденото поле не е маркирано и означено.
Не е извършван собствен мониторинг за качеството на водите, каквито са били условията. Предвид констатациите от проверката – неизграждане на мидена ферма и неупражняване на права, директорът на Басейнова дирекция отнема разрешителните.